ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τοπικά Δρομολόγια

24.06.2024 - 18.07.2024

 *Οι αφίξεις & οι αναχωρήσεις στο Αργοστόλι μπορούν να συνδυαστούν με τις αφίξεις & τις αναχωρήσεις από & προς το αεροδρόμιο.

*Παρακαλούμε ελέγξτε παρακάτω το πρόγραμμα αναχωρήσεων από το Αργοστόλι για το Αεροδρόμιο

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΛΑΣΣΗ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΜΜΕΣ - ΑΙ ΧΕΛΗΣ - ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΣΗ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΜΜΕΣ - ΑΙ ΧΕΛΗΣ - ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (24.06.2024 ΕΩΣ 10.09.24)

8:30 - 10:00 - 11:30 - 13:00 - 14:30 - 16:30 - 18:00 - 19:30 - 21:00
ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΣΗ 8:30 - 9:30 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 19:30 - 21:00
ΑΠΟ ΛΑΣΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΜΜΕΣ - ΑΙ ΧΕΛΗΣ - ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 8:40 - 10:10 - 11:40 - 13:10 - 14:40 - 16:40 - 18:10 - 19:40 - 21:10
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 9:00 - 10:30 - 12:00 - 13:30 - 15:00 - 17:00 - 18:30 - 20:00 - 21:30
ΑΠΟ ΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 9:10 - 10:40 - 12:10 - 13:40 - 15:10 - 17:10 - 18:40 - 20:10 - 21:40
ΑΠΟ ΑΙ ΧΕΛΗ ΓΙΑ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 9:15 - 10:45 - 12:15 - 13:45 - 15:15 - 17:15 - 18:45 - 20:15 - 21:45
ΑΠΟ ΛΑΣΣΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 9:00 - 9:25 - 10:00 - 10:30 - 10:55 - 11:30 - 12:25 - 13:00 - 13:55 - 14:30 - 15:25 - 15:30 - 16:30 - 17:25 - 18:00 - 18:55 - 19:30 - 20:25 - 21:55

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00 - 12:30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

10:00 - 13:00

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

10:00
ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ

 ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 6:30 - 17:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

 6:45 - 17:00

 ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

 17:00

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΜΥΡΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 10:40
ΑΠΟ ΜΥΡΤΟ 17:15

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΑΣΣΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 10:00
ΑΠΟ ΑΣΣΟ 16:45

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΣΑΜΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ *7:30 - 10:00 - 13:00
ΚΥΡΙΑΚΗ *7:30 - 10:00
ΑΠΟ ΣΑΜΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:15 - *16:30 - 18:00
 ΚΥΡΙΑΚΗ *16:30 - 18:00

*ΟΙ ΩΡΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ / ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 13:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00
ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ / ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00 - 17:50
 ΚΥΡΙΑΚΗ 17:50

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 13:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00
ΑΠΟ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7:40 - 17:45
 ΚΥΡΙΑΚΗ 17:45

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:40 - 13:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:40
ΑΠΟ ΔΙΒΑΡΑΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7:30 - 17:30
 ΚΥΡΙΑΚΗ 17:30

 

ΣΑΜΗ - ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΩΡΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 10:50 ΑΠΟ ΣΑΜΗ -10:55 ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ - 11:05 ΑΠΟ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ - 11:20 ΑΠΟ ΔΙΒΑΡΑΤΑ
 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 10:50 ΑΠΟ ΣΑΜΗ -10:55 ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ - 11:05 ΑΠΟ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ - 11:20 ΑΠΟ ΔΙΒΑΡΑΤΑ
13:50 ΑΠΟ ΣΑΜΗ -13:55 ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ - 14:05 ΑΠΟ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ - 14:20 ΑΠΟ ΔΙΒΑΡΑΤΑ

 

ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ - ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ - ΣΑΜΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΩΡΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30 ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ & 17:00 ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ
 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 6:45 ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ & 17:00 ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 17:00 ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ

 

ΣΑΜΗ - ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΣΣΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΩΡΕΣ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 10:50 ΑΠΟ ΣΑΜΗ - 10:55 ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ - 11:05 ΑΠΟ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ - 11:20 ΑΠΟ ΔΙΒΑΡΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 16:45 ΑΠΟ ΑΣΣΟ

 

ΣΑΜΗ - ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΜΥΡΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΩΡΕΣ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 11:30 ΑΠΟ ΣΑΜΗ - 10:35 ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ - 11:45 ΑΠΟ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ - 12:00 ΑΠΟ ΔΙΒΑΡΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 17:15 ΑΠΟ ΜΥΡΤΟ

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 14:30
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 - 14:30 - 22:00
 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:30 - 22:00
ΑΠΟ ΚΑΤΕΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9:15 - 17:15
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ  9:15

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΣΚΑΛΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
14:30
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 - 14:30 - 22:00
 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:30 - 22:00
ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 17:00
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ  9:00

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΠΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 10:30 13:15 - 14:30 - 22:00
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 8:00 13:15 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00 - 13:15 - 14:30 - 22:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 9:30 - 13:45 - 14:30
ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 - 13:45 - 16:30 - 18:30 - 23:00
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 8:30 - 13:45 - 18:30 - 23:00
 ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 - 13:45 - 16:30 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 8:30 - 14:30 - 18:45 23:00

*ΟΙ ΩΡΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ - ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ & ΠΟΡΟΣ - ΣΚΑΛΑ - ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΩΡΑ / ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΣΤΙΣ 8:30 ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ & ΚΑΤΕΛΕΙΟ (ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΚΑΤΕΛΕΙΟ 11:00 - ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 11:15 - ΓΙΑ ΠΟΡΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΠΟΡΟ 14:00 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 14:15 ΜΕ ΛΦ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ) - ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 14:45 - ΓΙΑ ΚΑΤΕΛΕΙΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΚΑΤΕΛΕΙΟ 15:15 - ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 15:30 - ΓΙΑ ΠΟΡΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΠΟΡΟ 16:30 - ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 17:00 - ΓΙΑ ΚΑΤΕΛΕΙΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΚΑΤΕΛΕΙΟ 18:00 - ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 18:15 - ΓΙΑ ΠΟΡΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΠΟΡΟ 19:00 ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ 21:30 ΓΙΑ ΠΟΡΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΚΑΤΕΛΕΙΟ 22:45 - ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 23:00 - ΓΙΑ ΠΟΡΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ)

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - KARAVADOS BEACH - ΛΟΥΡΔΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 13:45 - *18:45 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΦ ΑΠΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 - 13:45
ΑΠΟ ΛΟΥΡΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:45 & 15:00 (ΠΑΡΑΛΙΑ) - *9:00 (ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΦ ΓΙΑ ΦΙΣΚΑΡΔΟ) & 15:15 (ΠΛΑΤΕΙΑ)
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 8:45 & 15:00 (ΠΑΡΑΛΙΑ) - 9:00 & 15:15 (ΠΛΑΤΕΙΑ)

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΔΙΓΑΛΕΤΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΡΙΤΗ 13:00
ΑΠΟ ΔΙΓΑΛΕΤΟ 7:00

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00
ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 12:00

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - (ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ - ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7:40 - 13:00
*ΑΠΟ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ) 7:50
ΑΠΟ ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ 8:00 - 13:40
ΑΠΟ ΔΙΛΙΝΑΤΑ 8:30

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΣΠΑΡΤΙΑ - ΠΕΣΣΑΔΑ - ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7:45 - 12:30
ΑΠΟ ΣΠΑΡΤΙΑ 8:00 - 13:00
ΑΠΟ ΠΕΣΣΑΔΑ 8:15 - 12:50
ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΑΔΟ 8:20 - 12:40

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ - ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ - ΛΑΚΥΘΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
7:30 - 12:30
ΑΠΟ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 7:45 - 12:45
ΑΠΟ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ 7:55 - 12:55
ΑΠΟ ΛΑΚΥΘΡΑ 8:05 - 13:05

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΟΛΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΜΠΤΗ 12:30
ΑΠΟ ΖΟΛΑ 7:10


ΛΗΞΟΥΡΙ - ΞΙ & ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΓΙΑ ΞΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
9:00 - 10:00 - 12:30 - 15:00
ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ 10:30 - 13:45
ΑΠΟ ΞΙ ΓΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 9:15 - 10:15 - 12:45 - 15:15
 ΑΠΟ ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ ΓΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 10:50 - 14:05 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ - ΑΘΕΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 12:15
ΑΠΟ ΑΘΕΡΑ 8:00

 

ΛΗΞΟΥΡΙ - ΒΟΒΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:15
ΑΠΟ ΒΟΒΙΚΕΣ 7:50

 

ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ - ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
12:15
ΑΠΟ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ 7:45
ΑΠΟ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ 7:50

 

ΛΗΞΟΥΡΙ - ΧΑΒΔΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ  7:30 - 12:15
ΑΠΟ ΧΑΒΔΑΤΑ 7:45 - 12:40

 

ΙΘΑΚΗ: ΚΙΟΝΙ - ΒΑΘΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑ

ΑΠΟ ΚΙΟΝΙ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:15
ΑΠΟ ΒΑΘΥ

13:00

 

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς

Το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς βρίσκεται για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των μετακινήσεων και αριθμεί 42 υπεραστικά και 5 αστικά λεωφορεία, συνδέοντας το Αργοστόλι με όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς αλλά και τους βασικούς μας σταθμούς στο Αργοστόλι, το Ληξούρι, τη Σάμη, την Ιθάκη και τον Πόρο με την Πάτρα & την Αθήνα.

Η Πρώτη σας Επιλογή
για τις μετακινήσεις σας εντός & εκτός Κεφαλονιάς

Παροχές:

WiFi στο Λεωφορείο
WiFi στο Λεωφορείο
AirCondition on Bus
AirCondition
Εξυπηρέτηση
Εξυπηρέτηση
Συχνά Δρομολόγια
Συχνά Δρομολόγια

Περισσοτερα

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ολες οι Ανακοινωσεις

Επικοινώνησε μαζί μας